Fundacja

Fundacja Misji Publicznej powołana została przede wszystkim w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa polskiego o działaniach instytucji państwowych w zakresie kształtowania narodowej kultury, nauki, sztuki, gospodarki i finansów oraz spraw międzynarodowych, mających wpływ na jakość życia Polaków.

Będziemy analizować, w jaki sposób rząd i podległe mu agencje oraz samorządy wspierają te obszary życia obywateli, które mają wpływ na budowanie wartości obywatelskich, wiedzę i dostęp do informacji, kultury i sztuki. Szukać będziemy rozwiązań mających na celu polepszenie tych działań i na ich podstawie przedstawiać będziemy propozycje zmian w strukturze państwa i prawa. W szczególności zajmiemy się rolą mediów publicznych, które powinny być najważniejszym elementem przekazu treści dla naszych obywateli.

Postaramy się skupić wokół Fundacji grupę wartościowych osób, które tworzyć będą nowe idee i koncepcje zmian, a których wiedza może zostać wykorzystana w przyszłości przy pracy we wdrożeniu lepszego i bardziej wydajnego systemu pracy instytucji państwowych dla naszego społeczeństwa.

Chcemy też wspierać wszelkie inicjatywy, zwłaszcza w zakresie kultury i sztuki, które podprowadzą do szerszego dostępu obywateli to wiedzy o polskich artystach i ich twórczości.

Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie w tej ważnej dla nas i dla wszystkich Polaków misji.